Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοίνωσε ότι, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, έχει συσταθεί Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης με αριθμό τηλεφωνικής γραμμής το 22606600.

Στην ανακοίνωση η ΕΠΑ αναφέρει ότι λειτουργοί του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης θα είναι στη διάθεση του κοινού μεταξύ των ωρών 8.00π.μ. – 3.00μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Σημειώνει ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα καταγράφονται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς τον πολίτη.