Εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Κομισιόν ο χάρτης με τους κανόνες για τις κρατικές περιφερειακές ενισχύσεις στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020, ο οποίος βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ τον Ιούνιο 2013, στο 10% το ανώτατο όριο για κρατικές ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων και στο 20% για τις επενδύσεις των μικρών επιχειρήσεων.

«Ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων παρέχει στις κυπριακές αρχές το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Κύπρο με τη στήριξη επενδυτικών έργων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια.

Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων καθορίζει τις περιφέρειες ενός κράτους μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ