Ικανοποίηση εκφράζει ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού για τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2014.

Σε ανακοίνωση του, ο ΚΟΤ αναφέρει ότι με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούνιο 2014 ανήλθαν σε €303,2 εκ. σε σύγκριση με €259,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2013 καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 16,7%.

Η αύξηση αυτή στα έσοδα οφείλεται τόσο στην αύξηση στις αφίξεις περιηγητών Ιουνίου 2014 κατά 11,0% (σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2013) όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 5,1% από €843 κατά περιηγητή τον Ιούνιο 2013 σε €886 τον Ιούνιο 2014.

Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από τον τουρισμό για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €778,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 11,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η αύξηση αυτή υπερβαίνει την αύξηση κατά 6,0% που σημειώθηκε στις αφίξεις περιηγητών για την ίδια περίοδο, γεγονός που οφείλεται στην παράλληλη αύξηση της μέσης κατ’ άτομο δαπάνης κατά 5,3%. Η τάση των βελτιωμένων επιδόσεων στις τουριστικές εισπράξεις σε σχέση με τις τουριστικές αφίξεις λόγω της αυξημένης δαπάνης ανά περιηγητή έχει παρατηρηθεί σε όλους τους μήνες του 2014.

Επίσης, σημαντικό να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι η αύξηση της δαπάνης των περιηγητών και κατ’ επέκταση των τουριστικών εισπράξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη σε πραγματικούς όρους εφόσον, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν αρνητικός.

Πιο συγκεκριμένα, το γενικό επίπεδο τιμών μειώθηκε κατά 2,0% το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ το επίπεδο τιμών στον τομέα των εστιατορίων και ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 1,5%.

Βασικός παράγοντας για την αύξηση της τουριστικής δαπάνης και εισπράξεων αποτέλεσε το αυξημένο τουριστικό ρεύμα από Ρώσους περιηγητές, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν πολύ υψηλή μέση δαπάνη. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για τον Ιούνιο 2014, η μέση δαπάνη των Ρώσων περιηγητών ανήλθε σε €983 ανά άτομο με τον μέσο όρο όλων των περιηγητών να βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στα €886 ανά περιηγητή.

Αντίστοιχα, για το πρώτο εξάμηνο του 2014, η μέση δαπάνη των Ρώσων περιηγητών εκτιμάται στα €947 ανά περιηγητή, σε σύγκριση με €795 ανά άτομο για το σύνολο των περιηγητών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αυξημένο μερίδιο των περιηγητών από την Ρωσία στο σύνολο του τουριστικού ρεύματος τους πρώτους έξι μήνες (26,1% το 2014 σε σύγκριση με 23,6% το 2013) έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην αύξηση τόσο της δαπάνης όσο και των τουριστικών εσόδων που παρατηρήθηκαν.

Ταυτόχρονα, σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των τουριστικών εσόδων είχαν και οι περιηγητές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά τη μικρή σχετικά αύξηση κατά 1,4% που σημείωσαν οι αφίξεις περιηγητών το πρώτο εξάμηνο του 2014 από την Βρετανία, εκτιμάται ότι η μέση δαπάνη των περιηγητών αυτών κατέγραψε αύξηση κατά 13% περίπου με αποτέλεσμα τα τουριστικά έσοδα από την Βρετανική αγορά να σημειώνουν αύξηση πέραν των €36 εκ.

Όπως αναφέρει ο ΚΟΤ, η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση κατά περίπου €43 εκ. από τους Ρώσους περιηγητές, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους την συνολικής αύξησης κατά €81 εκ. περίπου στα τουριστικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2014, ενώ μικρότερες αυξομειώσεις σημειώθηκαν και στις τουριστικές εισπράξεις από άλλες αγορές.