Ο υφυπουργός παρά τω προέδρω και υπεύθυνος για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι εγκαινιάσθηκε η ιστοσελίδα www.proceduresinfo.gov.cy η οποία παρέχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση όσον αφορά τις διαδικασίες και υπηρεσίες του Δημοσίου που αφορούν τους πολίτες και επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ανά κατηγορία για να καταστεί δυνατή η εύκολη πρόσβαση. Η ιστοσελίδα αρχικά προσφέρει πληροφόρηση για 97 υπηρεσίες για πολίτες & επιχειρήσεις με στόχο 500 υπηρεσίες σε 1 χρόνο.