Οι κυριότερες ιστοσελίδες που θα πρέπει να παρακολουθείτε συστηματικά για αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται κυρίως για κατασκευαστικά έργα στο Ομάν:

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πρεσβεία της Κύπρου στο Ομάν, οι ευκαιρίες για τις Κυπριακές επιχειρήσεις να αναλάβουν έργα στο Ομάν είναι πολλές νοουμένου ότι μελετηθεί το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης στη χώρα.