Βρείτε εδώ για ενημέρωση σας επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος με θέμα τον καθορισμό τελών για εξέταση και χορήγηση αδειών απόρριψης και διαχείρισης αποβλήτων.