Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού ανακοίνωσε ότι το σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης με βάση του κανόνα deMinimis για διερεύνηση ξένων αγορών καταργήθηκε από τις 2 Μαΐου 2012.
Σύμφωνα με το Υπουργείο το σχέδιο έχει εκπληρώσει το σκοπό του για τον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Εμπορίου στο τηλ.: 22867134 ή στην ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy/ts