Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο τέλος εταιρειών (€350) στον Έφορο Εταιρειών.

Για ευκολία σας βρείτε εδώ τη σχετική αίτηση.