Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι πιο κάτω εκδόσεις:

  • The Tourist and Travel Offices and Tourist Guides Regulations, 2012 (English translation)- ΓΕΝ (Α) – P.I.72
  • Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Κεφ.300Α) – (Ενοποίηση στην Ελληνική) – ΓΕΝ-Ν.27

Αυτές διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.