Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε ανακοίνωση του υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υπόδειξης υποψηφιοτήτων για το Διαγωνισμό «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2015» και υποβολής υποψηφιοτήτων για τον Διαγωνισμό «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015» λήγει στις 15 Ιουνίου 2015.

Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. Περαιτέρω και ειδικά για τους Νέους Ερευνητές επιδιώκεται και η έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς και τη διαδικασία υποβολής παρέχονται στο σύνδεσμο: http://www.research.org.cy/EL/news/3802.html. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, στο τηλέφωνο: 22205036 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: kkarakasidou@research.org.cy.