Σημαντικοί πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, θα διατεθούν στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργο Λακκοτρύπη.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα διαθέσει, όπως ανέφερε, κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 30 εκατ. ευρώ μέσα από νέα σχέδια και προγράμματα χορηγιών που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, σε σύγκριση με 4 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Ο Υπουργός έκανε την αναφορά αυτή χαιρετίζοντας το 7ο διεθνές συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, (ICEIRD) 2014.