Δημιουργήθηκε και λειτουργεί Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2014 και για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές ανάλογα με τη φύση του ερωτήματος: Καταχώρηση Εγγράφων Εγγεγραμμένων Εταιρειών 22404426, Εγγραφή Νέων Εταιρειών 22404328, Επιβαρύνσεις, Εμπορικές Επωνυμίες και Συνεταιρισμοί 22404379, ΄Εκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων 22404413, Ηλεκτρονική Καταχώρηση, Κωδικοί Εταιρειών 22404325 και Έγκριση Ονομάτων 22404372.