Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, εκτιμούνται στα €1.850 (άνδρες €2.006 και γυναίκες €1.670).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 3,1% (άνδρες -3,4% και γυναίκες -2,6%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ήταν 0,4%.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,6% (άνδρες -0,7% και γυναίκες -0,6%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν -0,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

α) οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

β) οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.