Βρείτε εδώ εβδομαδιαία έκθεση η οποία μας έχει διαβιβαστεί από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου, σχετικά με τις μέσες τιμές χονδρικής πώλησης φρούτων και λαχανικών, όπως αυτές καταγράφηκαν στις κεντρικές αγορές της Γερμανίας τo διάστημα: 8.12 – 12.12.2014 και ημερομηνία δημοσίευσης: 16/12/2014.