Βρείτε εδώ για ενημέρωσή σας, εβδομαδιαία έκθεση η οποία μας έχει διαβιβαστεί από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου, σχετικά με τις μέσες τιμές χονδρικής πώλησης φρούτων και λαχανικών, όπως αυτές καταγράφηκαν στις κεντρικές αγορές της Γερμανίας.