Βρείτε εδώ για ενημέρωση σας, εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αναφορικά με τροποποιήσεις σε υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις για αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.