Η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα μέσω του συστήματος TAXISnet για την περίοδο του Ιουλίου του 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 15 Αυγούστου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβληθεί έγκαιρα, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €50.