Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο με το οποίο μειώνονται τα καταβλητέα μεταβιβαστικά δικαιώματα για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και για την εγγραφή μισθώσεων ή υπομισθώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 κατά 50%.

Επίσης καταργείται το καταβλητέο τέλος μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας από γονέα σε τέκνο και αναπροσαρμόζεται το τέλος μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας για δωρεές μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, λαμβάνοντας ως βάση τις αξίες γενικής εκτίμησης της 1ης Ιανουαρίου 2013.

Καταργούνται επίσης το καταβλητέο τέλος σε περιπτώσεις ανταλλαγής ακίνητης ιδιοκτησίας ίσης αξίας και η επιστροφή τελών για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων μετά από την πάροδο πέντε ετών καθώς και το δικαίωμα για μειωμένα τέλη από οικογενειακή εταιρεία σε μέτοχο αυτής.

Μετά από τροπολογία του ΑΚΕΛ, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, δεν θα παραχωρείται έκπτωση στα μεταβιβαστικά τέλη κατά τη διαδικασία πώλησης ακινήτου, το οποίο θα αποτελεί προϊόν εκποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ