Μικρή μείωση κατέγραψαν τα καταθετικά επιτόκια τον Σεπτέμβριο, ενώ μεικτή είναι η εικόνα όσον αφορά την διακύμανση των δανειστικών επιτοκίων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Συγκεκριμένα το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε οριακά στο 2,59% σε σύγκριση με 2,60% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, το αντίστοιχο επιτόκιο για μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε επίσης μείωση υποχωρώντας στο 2,53% σε σύγκριση με 2,58% τον προηγούμενο μήνα.

Οι περισσότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς νοικοκυριά παρουσίασαν μείωση. Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια υποχώρησε στο 5,59% σε σύγκριση με 5,66% τον προηγούμενο μήνα.

Σε αντίθεση, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,31% σε σύγκριση με 4,15% τον προηγούμενο μήνα.

Πτώση σημείωσαν και οι κυριότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς επιχειρήσεις. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για ποσά άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 5,21% σε σύγκριση με 5,37% τον προηγούμενο μήνα.