Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε στις 84,2 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2013.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 75,5 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2013.