Οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου παρουσίασαν μείωση κατά 18,7% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Τα κύρια προϊόντα στις εθνικές οδικές μεταφορές ήταν μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα (903 χιλ, τόνοι), τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού (692 χιλ. τόνοι), οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης πετρελαίου (567 χιλ. τόνοι).

Στις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε μείωση κατά 12,5% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα κύρια προϊόντα στις διεθνείς οδικές μεταφορές ήταν τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού (1.890 τόνοι) και προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας (1.385 τόνοι).