Ελαφρά κάμψη σημείωσε ο δείκτης της ανεργίας στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2015 και κινήθηκε στο 16,1% έναντι 16,4% το Δεκέμβριο του 2014 – υψηλότερα, ωστόσο, του 15,7% που ήταν τον Ιανουάριο του 2014.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρή κάμψη σημείωσε ο δείκτης της ανεργίας και στην ευρωζώνη, κινούμενος τον Ιανουάριο του 2015 στο 11,2%, έναντι 11,3% το Δεκέμβριο του 2014 και 11,8% τον Ιανουάριο του 2014. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο που έχει φτάσει ο δείκτης μετά τον Απρίλιο του 2012.

Στην ΕΕ συνολικά η ανεργία κινήθηκε στο 9,8% τον Ιανουάριο του 2015, έναντι 9,9% το Δεκέμβριο του 2014 και 10,6% τον Ιανουάριο του 2014.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι χαμηλότεροι δείκτες ανεργίας τον Ιανουάριο του 2015 σημειώθηκαν στη Γερμανία (4,7%) και την Αυστρία (4,8%) και οι υψηλότεροι στην Ελλάδα (25,8% το Νοέμβριο του 2014) και την Ισπανία (23,4%).

Συγκριτικά με πριν από ένα χρόνο ο δείκτης της ανεργίας τον Ιανουάριο του 2015 έπεσε σε 24 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός στο Βέλγιο κι αυξήθηκε στην Κύπρο, τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία, την Εσθονία και την Ιρλανδία.