Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 υποχώρησε στις 85,6 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση 2,8 μονάδες ή 3,2% σε σύγκριση με 88,4 τον Αύγουστο 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2013, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7 μονάδες ή 3,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Οκτώβριο 2014 αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδες ή 0,1% και έφτασε στις 85,7 μονάδες σε σύγκριση με 85,6 το Σεπτέμβριο 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.