Τα αποτελέσματα της 23ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το B’ τρίμηνο του 2015, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις αστικές περιοχές, σε όλες τις κατηγορίες, με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται σε Λευκωσία και Λάρνακα. Παγκύπρια, οι τιμές για τα διαμερίσματα παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση 0.4%, ενώ σημειώθηκε μείωση στις τιμές για τα σπίτια κατά 0.3%. Η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάστηκε στη Λάρνακα, 1.2% για τα διαμερίσματα και 3% για τα σπίτια. Αύξηση της τάξης του 0.6% παρουσιάστηκε στα σπίτια στη Λευκωσία. Οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 0.1%, των γραφείων κατά 1.4%, ενώ οι αποθήκες παρουσίασαν αύξηση κατά 2.4%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 2.6%, των σπιτιών κατά 2.3%, των καταστημάτων κατά 5.5%, των γραφείων κατά 1.4% και των αποθηκών κατά 2.4%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 0.3% στα διαμερίσματα, 2% στα σπίτια, 2.1% στα καταστήματα, 1.1% στα γραφεία, 0.9% και 1.4% στις αποθήκες. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του δευτέρου τριμήνου του 2014, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 4.0% για τα διαμερίσματα, 1.2% για σπίτια, 8.1% για καταστήματα, 5.9% για τις αποθήκες και 3.5% για τα γραφεία. Η πλειονότητα των κατηγοριών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολουθεί να επηρεάζεται, με αυτές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, την Πάφο και τη Λάρνακα, τώρα να παρουσιάζουν σημάδια σταθερότητας των τιμών.

O κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Η πτωτική πορεία στις τιμές των ακινήτων συνεχίζεται σε ετήσια βάση. Ενδιαφέρον παρατηρείται στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2015 για την επαρχία της Πάφου και της Αμμοχώστου όπου έχει αναχαιτιστεί η πτώση των τιμών μειώνοντας έτσι τις ετήσιες απώλειες. Το θετικό που παρατηρείται και το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το 2014 και το 2013, είναι η αυξημένη εμπορευσιμότητα, κατά 20% περίπου σε ετήσια βάση. Φαίνεται ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν ανακάμψει και οι μειώσεις των τιμών επαναφέρουν τη δραστηριότητα στην αγορά. Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική πορεία σε ετήσια βάση και κατά το 2015 με μικρότερες ίσως απώλειες σε σύγκριση με το 2014. Εν αναμονή των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, κυρίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την αυστηρή πολιτική δανειοδότησης στην αγορά, τα υψηλά επιτόκια και το θέμα των εκποιήσεων των ενυπόθηκων ακινήτων, η κτηματαγορά βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Θετική εξέλιξη η Νομοθεσία των εκποιήσεων που έχει περάσει από το Κοινοβούλιο και που αναμένεται να επιδράσει θετικά μεσο-μακροπρόθεσμα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την κτηματαγορά.»

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS: http://www.rics.org/Global/Cyprus%20Property%20Index%20Q2%202015.pdf

Βρείτε εδώ το Δείκτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Βρείτε εδώ το Δείκτη: ENGLISH