Το Φεβρουάριο του 2015, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015, οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά -0,2% στην Κύπρο, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ συνολικά, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τον Ιανουάριο του 2015 οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού είχαν σημειώσει πτώση κατά -1,4% στην Κύπρο, κατά -1,1% στην ευρωζώνη και κατά -1,3% στην ΕΕ συνολικά.

Το Φεβρουάριο του 2015, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2014, οι βιομηχανικές τιμές παραγωγού σημείωσαν πτώση κατά -2,8% στην ευρωζώνη και κατά -3,4% στην ΕΕ συνολικά.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις βιομηχανικές τιμές παραγωγού παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+3,5%), στην Ολλανδία (+2,3%) και τη Δανία (+1,7%) κι οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Σλοβακία (-2,2%), την Εσθονία (-1,8%) και την Ιρλανδία (-0,8%).