Μείωση της τάξης του 6,4% σημειώθηκε στην έκδοση αδειών οικοδομής τους πρώτους 10 μήνες του 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί  η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το μήνα Οκτώβριο 2014 ανήλθε στις 466.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €74,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 70,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και προβλέπεται να ανεγερθούν 271 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014 εκδόθηκαν 4.180 άδειες οικοδομής, για 643.827 τετραγωνικά μέτρα, αξίας €715.4 εκ. για σύνολο 2.353 οικιστικών μονάδων, σημειώνοντας μείωση 6,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Την ίδια περίοδο το 2013 είχαν εκδοθεί 4.468 άδειες οικοδομής, για 897.402 τετραγωνικά μέτρα, αξίας €978.8 εκ. και για σύνολο 3.508 οικιστικών μονάδων.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 26,9% και το συνολικό εμβαδόν κατά 28,3%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 32,9%.

Σύμφωνα με στη Στατιστική Υπηρεσία «οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα».