Μείωση 3,8% παρουσίασαν το 2014 οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, σε σύγκριση με το 2013, ενώ τα αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του 2014 μειώθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με το τέλος του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Βενζίνης μειώθηκαν το 2014 κατά 2,4% και του Πετρελαίου Κίνησης κατά 3,8%. Μειώσεις παρατηρήθηκαν επίσης στις πωλήσεις Καθαρού (-18,6%) και Ακάθαρτου (-9,9%) Πετρελαίου, Ασφάλτου (-14,8%), Ελαφρού (-6,5%) και Βαρέος (-2,6%) Μαζούτ και Υγραερίου (-5,8%). Πτώση σημειώθηκε και στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία (-3,9%) και σε αεροπλάνα (-1,7%).

Εξάλλου, το Δεκέμβριο του 2014, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση 8,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις Υγραερίου, Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Ασφάλτου, Βενζίνης, Πετρελαίου Κίνησης, Ελαφρού και Βαρέος Μαζούτ, καθώς και στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία.

Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν άνοδο 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.