Στις 396 μειώθηκε ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο του 2014, σε σύγκριση με 486 τον Ιανουάριο του 2013.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τον Ιανουάριο του 2014 τα €78,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 65,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, σε σύγκριση με €108,6 εκατομμύρια και 110,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 175 οικιστικές μονάδες έναντι 432 που προβλεπόταν να ανεγερθούν τον Ιανουάριο του 2013.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.