Μείωση 7,3% σημείωσε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, όπως ανακοίνωσε τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον Ιούλιο του 2014 ανήλθε στις 90,5 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 4,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2013.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 82,5 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 5,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2013.