Στα περίπου €110 εκατομμύρια ανήλθε στο επτάμηνο του 2015 η μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου, μετά τη νέα μείωση που σημείωσε τον Ιούλιο κατά περίπου €16 εκ., σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το εξωτερικό εμπόριο.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου υποχώρησε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2015 στο €1,83 δισεκατομμύριο, σε σύγκριση με €1,94 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση €109,69 εκατομμύρια.

Οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, αυξήθηκαν κατά το 7μηνο του 2015 στο €1,10 δισ., από €910 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό 7μηνο, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα €2,94 δισ. από €2,86 δισ. πέρσι.

Εξάλλου, τον Ιούλιο του 2015, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε στα €319,77 εκ., από €336,56 εκ. τον Ιούλιο του 2014.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ανήλθαν τον Ιούλιο του 2015 στα €450,1 εκ., εκ των οποίων €341,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και €108,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €130,3 εκ., εκ των οποίων €67,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και €62,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.