Μείωση των μέσων μηνιαίων μισθών κατά 1,7% το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, καταγράφουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που δημοσιοποίησε σήμερα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, εκτιμούνται στα €1.854 (άνδρες €2.021 και γυναίκες €1.663).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2012, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 1,7% (άνδρες -1,9% και γυναίκες -1,2%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, ήταν 1,3%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,3% (άνδρες -0,4% και γυναίκες -0,2%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 ήταν 0%.

Οι συμφωνημένες έκτακτες αποκοπές που εφαρμόστηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και το τέταρτο τρίμηνο του 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, ενώ οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία και στις αυξομειώσεις των ακαθάριστων απολαβών.