Βρείτε πιο κάτω, για ενημέρωση σας, επιστολή του Συνδέσμου Τραπεζών αναφορικά με την Μεταφορά ημερομηνίας μετάπτωσης των άμεσων χρεώσεων SEPA.

Σύμφωνα με την επιστολή δίδεται η ευκαιρία σε όλους τους χρήστες εμβασμάτων / άμεσων χρεώσεων να επεκτείνουν την περίοδο χρήσης των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πληρωμών μέχρι την 1η Αυγούστου 2014.

Επίσης βρείτε πιο κάτω και τρία συνοδευτικά έγγραφα

Επιστολή Συνδέσμου Τραπεζών

Δελτίο Τύπου SEPA

SEPA πρόταση για επέκταση περιόδου χρήσης υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πληρωμών

Πίνακας SEPA