Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010, επαναπροκυρήχθηκε το Κοινό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Κύπρου – Γαλλίας «ΖΗΝΩΝ».

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο χωρών. Μέσω του Προγράμματος προβλέπεται υποβολή κοινών προτάσεων ερευνητικών έργων από κυπριακούς και γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Οι προτάσεις υποβάλλονται παράλληλα τόσο στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο, όσο και στον αντίστοιχο οργανισμό από τη χώρα συνεργασίας (EGIDE / Campus France) και πρέπει να εμπίπτουν στις καθορισμένες επιστημονικές ενότητες, να έχουν συγκεκριμένους στόχους, να τεκμηριώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον των ερευνητικών ομάδων των δύο χωρών και να αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας. Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας μέσω της κινητικότητας Νέων Ερευνητών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 21η Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 30,000 Ευρώ και αφορά σε έργα διάρκειας μέχρι δύο χρόνων. Κάθε Έργο θα λάβει χρηματοδότηση από τις 2 χώρες. Ο προϋπολογισμός από κυπριακής πλευράς θα ανέλθει μέχρι τα 5,000 Ευρώ.

Συγκεκριμένα στις επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης ΙΠΕ συμπεριλαμβάνονται Μετακινήσεις Νέων Ερευνητών προς και από τη Χώρα Συνεργασίας και Υπερκεφαλικά. Σημειώνεται ότι τη χρηματοδότηση του Έργου και των φορέων από τη χώρα συνεργασίας είναι επιπρόσθετη και καλύπτεται από τους αρμόδιους οργανισμούς της Γαλλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Γεωργία Κλεάνθους (τηλ. 22205064, email: gkleanthous@research.org.cy).