Βρείτε εδώ, εγκύκλιο του Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων που αφορά το νέο Κανονισμό de minimis ο οποίος υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνεται ως μεγάλη επιτυχία η άρση της απαγόρευσης χορηγήσεως ενισχύσεων de minimis στις προβληματικές επιχειρήσεις.