Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Μάιο 2014 σημείωσαν άνοδο 6,0% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα και πλοία, καθώς και στις πωλήσεις Ασφάλτου, Ελαφρού Μαζούτ, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης. Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Βαρέος Μαζούτ και Υγραερίου. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν πτώση 3,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν μείωση 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.