Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού πραγματοποίησε εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση των εταίρων του, των τοπικών αρχών και κοινωνιών για την υλοποίηση του Έργου «Συμπλήρωση και Ανάδειξη Θεματικών Διαδρομών» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της 2ης φάσης της δημιουργίας των Ποδηλατικών Διαδρομών και της 7ης διαδρομής των Δρόμων του Κρασιού. Μέσω των διαδρομών αυτών αναπτύσσονται ειδικά προϊόντα που προσδίδουν σημαντική αξία στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου και συμβάλλουν στην ανάδειξη της υπαίθρου, στην άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετική παρουσίαση των έργων από τη Διευθύντρια Τουρισμού του ΚΟΤ, κα Αννίτα Δημητριάδου, η οποία ανέφερε: «Απώτερος στόχος μας είναι, μέσα από συνέργειες και στοχευμένες δράσεις, η Κύπρος μας να αποτελέσει ένα προορισμό με ανεξάντλητες ευκαιρίες για διακοπές και δραστηριότητες ολόχρονα, με την ύπαιθρο να αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας ως τουριστικού προορισμού.».

Η 2η ποδηλατική διαδρομή, μήκους 69 περίπου χιλιομέτρων, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έχει ως αφετηρία τη Μαρίνα Λεμεσού και ενώνει την αστική περιοχή Λεμεσού με την πρώτη διαδρομή, δηλαδή τις ποδηλατικές διαδρομές Τροόδους, στις Πάνω Πλάτρες. Η 7η και τελευταία διαδρομή του κρασιού τοποθετείται στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λευκωσίας και διέρχεται από 11 κοινότητες και τρία οινοποιεία, το οινοποιείο Άης Αμπέλης, το Κτήμα Δαφέρμου και το Κτήμα Χριστούδια.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.visitcyprus.com