Εν όψει των προεδρικών εκλογών ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Κύπρου (ΣΕΔΕΑΚ) – μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) επιθυμεί να επισύρει την προσοχή του κοινού και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον ορθό τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να συνοδεύεται από την ταυτότητα της δημοσκόπησης καθώς και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, όπως επιβάλλει ο κώδικας δεοντολογίας της ESOMAR (European Society of Opinion Poll and Marketing Research).

Συγκεκριμένα, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση.
  • Το όνομα του οργανισμού / κόμματος ή ατόμου για λογαριασμό του οποίου διεξήχθη η δημοσκόπηση.
  • Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της δημοσκόπησης.
  • Δείγμα και μεθοδολογία της δημοσκόπησης.
  • Γεωγραφική κάλυψη (π.χ. παγκύπρια, αστικές / αγροτικές περιοχές κ.λπ.).
  • Μέθοδος συλλογής στοιχείων (π.χ. προσωπικές συνεντεύξεις με τη χρήση κάλπης, τηλεφωνικές συνεντεύξεις).
  • Μέγεθος του δείγματος.
  • Τρόπος επιλογής του δείγματος (π.χ. τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία).
  • Περιθώριο στατιστικού λάθους (π.χ. +/- 3%).
  • Στάθμιση αποτελεσμάτων δείγματος (παράμετροι που σταθμίστηκαν).

Η διεξαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων πρέπει να γίνεται μόνον από ειδικούς, γι’ αυτό και η ορθή χρήση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους είναι άκρως απαραίτητα στοιχεία επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Ο ΣΕΔΕΑΚ διαφοροποιεί τις θέσεις του από έρευνες που διεξάγονται και αποτελέσματα που αναλύονται από μη μέλη του και υπενθυμίζει ότι τα μέλη του ακολουθούν πιστά τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας της ESOMAR.

Τα μέλη του ΣΕΔΕΑΚ δηλώνουν ότι δεν θέτουν θέμα αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων ή ερευνών αγοράς σαν εργαλείων καταγραφής των απόψεων και τάσεων της κοινής γνώμης. Αμφισβητούν όμως πολλές φορές τις  κατά το δοκούν κακές ερμηνείες αποτελεσμάτων και περιπτώσεων ερευνών  που η διεξαγωγή τους γίνεται από μη επαγγελματίες (όπως call centers, ή οίκους που εμφανίζονται κατά τις περιόδους εκλογών).

Μέλη του ΣΕΔΕΑΚ είναι οι εταιρείες CYMAR Market Research, CMR CYPRONETWORK Marketing Research, INSIGHTS Market Research, NIELSEN Audience Measurement, NOVERNA Consulting & Rerearch, PULSE Market Research, RAI Consultants Public, Research & Consultancy Institute (RCI), SΥΜΜΕΤΡΟΝ Market Research, SΥNOVATE και WATCHMEDIA.

Ο Σύνδεσμος είναι στη διάθεση του κοινού και των ΜΜΕ στο τηλέφωνο 22 66 51 02.