Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, την Εθνική Εναρκτήρια Ημερίδα για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 – το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία της Επιτρόπου για την Έρευνα, Καινοτομία και Επιστήμη κα Máire Geoghegan-Quinn.

Αναμφίβολα ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες για προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Κύπρος, τις οποίες είναι σημαντικό η ερευνητική, η ακαδημαϊκή και η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τη χώρα μας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν η δομή, οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που θα διέπουν το καινούργιο Πρόγραμμα, καθώς και οι τρεις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος με έμφαση στις δράσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κυπριακή ερευνητική κοινότητα. Βρείτε την Προκαταρκτική Ημερήσια Διάταξη της Ημερίδας εδώ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με χορηγό την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) στο χώρο του ROYAL HALL στην παλιά Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 08:00 μέχρι τις 17:30.

Για επιβεβαίωση συμμετοχή θα πρέπει να αποστείλετε μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 το σχετικό έντυπο συμμετοχής (βρείτε εδώ) στην κα Άρτεμις Καπιρή (ΙΠΕ): Τηλ: 22 205050, email: Horizon2020@research.org.cy.