Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Δρ Στέλιος Χειμώνας, εκπροσώπησε την Κύπρο στο Συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν το «Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια για την περίοδο 2020-2030», καθώς και οι «Τιμές και το Κόστος Ενέργειας στην Ευρώπη», τα οποία θα απασχολήσουν το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Μαρτίου 2014.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το «Πλαίσιο Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια για την περίοδο 2020-2030», ο κ. Χειμώνας τόνισε την ανάγκη όπως η ΕΕ καταλήξει σύντομα σε κοινή θέση, ενόψει και των επερχόμενων διεθνών διαπραγματεύσεων για τις κλιματικές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ όπως συμπεριλάβει στα μηνύματα που θα μεταφέρει προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman van Rompuy, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιώτικων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απομόνωσης, του μικρού μεγέθους και των συνεπαγόμενων απωλειών οικονομιών κλίμακας. Επιθυμούμε, κατέληξε, να γίνει κατανοητό ότι λόγω αυτών των φυσικών εμποδίων, η Κύπρος, εκ των πραγμάτων, δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί ισότιμα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του νέου πακέτου που έχουμε ενώπιων μας.

Όσον αφορά το θέμα των ενεργειακών τιμών, ο κ. Χειμώνας, αφού σημείωσε ότι αυτό αποτελεί ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα για την Ένωση, υπογράμμισε ότι στην Κύπρο, τόσο τα νοικοκυριά όσο και η βιομηχανία, αντιμετωπίζουν ίσως τις υψηλότερες τιμές και κόστος ηλεκτρισμού στην ΕΕ. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η Κύπρος αντιμετωπίζει αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της γενικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικό Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας τόνισε ότι οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου απαιτούν μια ειδικά σχεδιασμένη πολιτική. Οι παράγοντες που συνθέτουν το πρόβλημα, υπογράμμισε ο κ. Χειμώνας, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνον εάν η Κύπρος συμμετέχει σε μια ολοκληρωμένη, εύρυθμα λειτουργούσα και πλήρως διασυνδεδεμένη ενιαία αγορά ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, τα κυπριακά νοικοκυριά και η κυπριακή βιομηχανία θα μπορέσουν να επωφεληθούν ισότιμα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους καταναλωτές, κατέληξε.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Χειμώνας συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας της Μάλτας Δρ Konrad Mizzi και το Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, κ. Dominique Ristori.