Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει στη ψήφιση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου Ν. 133(Ι)/2013.

Ο Νόμος έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 08 Νοεμβρίου 2013 (Βρείτε αντίγραφο του σχετικού Νόμου εδώ).

Ο νέος νόμος για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών τίθεται σε ισχύ από την 13η Ιουνίου 2014 και θα εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή.

Θα ακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, για τις οποίες θα ενημερωθείτε σύντομα.