Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης συμμετείχε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ υιοθέτησε χθες τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία επικυρώθηκε σήμερα με την υπογραφή της από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Υπουργό Γεωργίας της Λιθουανίας κ. Vigilijus Jukna, συνεπικουρούμενο από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου κ. Νίκο Κουγιάλη και τους Υπουργούς Γεωργίας της Δανίας κ. Dan Jorgensen, της Πολωνίας κ. Stanislaw Kalemba και της Ιρλανδίας κ. Simon Coveney. Η επικύρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ έγινε σε ειδική τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Με την υπογραφή αυτή, η λιθουανική προεδρία ολοκληρώνει τη διαδικασία που άρχισε το 2011 επί Πολωνικής προεδρίας, η οποία συνεχίστηκε με επιτυχία από τη δανική, κυπριακή και ιρλανδική προεδρία, στη βάση της οποίας επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία επί του συνόλου των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ από το Ευρωκοινοβούλιο.

Η μεταρρύθμιση αυτή καθορίζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ΚΑΠ για την επόμενη επταετία και έχει σκοπό να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνονται και τις προκλήσεις για το μέλλον. Οι βασικοί στόχοι της νέας ΚΑΠ είναι να καταστήσει την αγροτική πολιτική πιο πράσινη και καλύτερα στοχευμένη, με πιο δίκαιη κατανομή της οικονομικής στήριξης προς τους αγρότες σε όλη την ΕΕ καθώς και πιο αποτελεσματική την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη.