Επιτυχώς πέρασαν τη δοκιμασία των λεγόμενων «ασκήσεων αντοχής» (γνωστότερα ως stress tests) οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να δηλώνει ότι «ξεπεράστηκε κάθε προσδοκία» και «βήμα-βήμα βγαίνουμε από την κρίση», και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο να μιλάει για «ένα ακόμα βήμα προς την ασφαλή έξοδο από το μνημόνιο».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ:

H Αlpha Bank υπερέβη τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του δείκτη CET1, ακόμη και με στατικό ισολογισμό ενώ παρουσιάζει πλεόνασμα κεφαλαίων τόσο στο δυσμενές όσο και στο βασικό σενάριο, μεταξύ 1,3 δισ. ευρώ και 3,1 δισ. ευρώ.

H Τράπεζα Πειραιώς πέρασε με πλεόνασμα 340 εκ. ευρώ, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται, υπό το δυσμενές σενάριο, στο 6,7%. Μαζί με τον αναβαλλόμενο φόρο, ο δείκτης CET1 υπό το Στατικό Ισολογισμό αυξάνεται στο 11,8% υπό το βασικό, και στο 7,7% υπό το δυσμενές σενάριο.

Η Εθνική Τράπεζα πέρασε το τεστ με μικρό κεφαλαιακό έλλειμμα 930 εκ. ευρώ με το Στατικό Ισολογισμό. Το έλλειμμα αυτό περιορίζεται σε 273 εκ. ευρώ με τον δυναμικό ισολογισμό, ποσό που η τράπεζα καλύπτει εύκολα με την πώληση ποσοστού στην Finansbank.

Η Eurobank παρουσίασε, και αυτή στο Στατικό Ισολογισμό, έλλειμμα 1,76 δισ. ευρώ. Όμως, οι κινήσεις αναδιάρθρωσης περιορίζουν σημαντικά αυτό το έλλειμμα σε μόλις 70,66 εκ. ευρώ.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε το τεστ με την καλύτερη αξιολόγηση από τις 4 ελληνικές, και κατετάγη ανάμεσα στις 20 καλύτερες τράπεζες πανευρωπαϊκά.

Όσον αφορά Εθνική και Eurobank, που παρουσίασαν έλλειμμα στον Στατικό Ισολογισμό, η Tράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι, με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), και οι δύο αυτές τράπεζες δεν παρουσιάζουν στην ουσία κεφαλαιακές ανάγκες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφέρει πως τρία από τα τέσσερα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν μέρος στη Συνολική Αξιολόγηση δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων με βάση την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού και το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι:

Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Alpha Bank δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς, παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όμως υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε το 2014 μετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνομιούχων μετοχών.

Και όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank Ergasias, παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν το 2014.

Όμως, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΤτΕ, επικαλούμενη πάντα τη συγκεντρωτική έκθεση της Συνολικής Αξιολόγησης, «για [αυτές] τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εμφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση βάσει του στατικού ισολογισμού, οι προβολές βάσει του δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισμού, καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με την ΓΔ Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων και ακόμη μία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση».

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα αποτελέσματα της άσκησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξαν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνται από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση.