Με τις ψήφους του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και του ΕΥΡΩΚΟ ψηφίστηκε το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Εναντίον ψήφισαν ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας. Ο βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, Νίκος Κουτσού τήρησε αποχή.

Κατά την έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής ψηφίστηκαν ομόφωνα ο περί της Νομικής Αρωγής Νόμος και ο περί της Κεντρικής Τράπεζας Νόμος, ενώ καταψηφίστηκε η τροπολογία της Συμμαχίας Πολιτών και Οικολόγων περί αναστολής Είσπραξης Οφειλών Προστασίας Κύριας Κατοικίας και Επαγγελματικής στέγης.

Ο περί ελευθεροποίησης του επιτοκίου και συναφών θεμάτων της τροπολογίας ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ και Συμμαχίας Πολιτών ψηφίστηκε με 54 ψήφους ενώ ο περί καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικές συμβάσεις νόμος του 2014 ψηφίστηκε ομόφωνα.

Ψηφίστηκαν επίσης ο περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμος με 47 ψήφους υπέρ, 7 εναντίον και 1 αποχή, ο περί της Κεντρικής Τράπεζας τροποποιητικός νόμος και ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων τροποποιητικός του 2014. Εγκρίθηκε επίσης η κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-Οικολόγων για το θέμα ακινήτων που αγοράστηκαν από developers και είναι υποθηκευμένα από αυτούς.

Ακόμα, ψηφίστηκαν ο περί πολιτικής δικονομίας τροποποιητικός νόμος, ο περί της Κεντρικής Τράπεζας τροποποιητικός νόμος, ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων τροποποιητικός του 2014, ο περί απαλλαγής ενυπόθηκου οφειλέτη και εγγυητών από την εγγύηση εκπλήρωσης της υπόσχεσης ή της υποχρέωσης χρέους μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακίνητου και ο περί απαλλαγής εγγυητών από την εγγύηση εκπλήρωσης της υπόσχεσης ή της υποχρέωσης χρέους.

Ο περί προστασίας ακίνητης Ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας ψηφίστηκε με πλειοψηφία. Ο περί της αναστολής είσπραξης οφειλών προστασίας της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και της ρύθμισης άλλων συναφών θεμάτων Νόμος ψηφίστηκε με πλειοψηφία.

Η συνεδρίαση ήταν μαραθώνια αφού ξεκίνησε με καθυστέρηση, ενώ ήταν προγραμματισμένη για τις 10:30. Μέχρι και την έναρξη της, λάμβαναν χώρα παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ζυμώσεις στα κοινοβουλευτικά κόμματα ενώ στην Βουλή μετέβησαν τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση της Κυβέρνησης, ενώ τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ κάλεσαν τον Πρόεδρο να μην προχωρήσει σε αναπομπή οποιουδήποτε από τα νομοθετικά κείμενα που ψηφίστηκαν.