Η Κυπριακή Πρεσβεία στη Ντόχα απέστειλε στην ΟΕΒ τον εβδομαδιαίο πίνακα προσφορών (29/07/2013) για κατασκευή έργων, προμήθεια υπηρεσιών / προϊόντων στο Κατάρ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τις εταιρείες του Κατάρ (τα ονόματα τους φαίνονται αριστερά στον κατάλογο).

Η εξεύρεση των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών μπορεί να γίνει με αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Σελίδα 1

Σελίδα 2