Η τελωνειακή οικογένεια γιορτάζει και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2014, η 26η Ιανουαρίου θα εορταστεί κάτω από το θέμα «Επικοινωνία: Συμμετοχή στην πληροφόρηση για καλύτερη συνεργασία». (Communication: sharing information for better cooperation).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων Κύπρου, τα 176 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων θα κληθούν, με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν πρακτικές και μηχανισμούς που εφαρμόζουν τόσο στις διοικήσεις τους όσο και σε συνεργασία με τους εργασιακούς τους εταίρους.

Η ορθή χρήση ενός επικοινωνιακού δικτύου αποτελεί ισχυρότατο εργαλείο για ενημέρωση και εγρήγορση, τόσο στο ενδοεπιχειρηματικό όσο και στο εξωεπιχειρηματικό περιβάλλον των τελωνείων. Προβάλλει τον ρόλο, την αποστολή και τα επιτεύγματα των τελωνείων, ενώ παράλληλα προωθεί τη διαφάνεια και τη μάθηση μέσω ανταλλαγής πληροφοριών.

Με δεδομένο το όραμα των κυπριακών τελωνείων, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση προοδευτικών μεθόδων εργασίας για εξυπηρέτηση του κοινού και διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook,Twitter,YouTube) αποτελούν ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, αφού είναι προσβάσιμα στους χώρους της καθημερινότητάς τους. Κατόπιν συστάσεων της ΕΕ καλούνται τα κράτη μέλη να κάνουν στροφή προς αυτά, αφού δια μέσου των επιτυγχάνεται άμεση, σύντομη και αμφίδρομη επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η χρήση των μέσων αυτών από τις τελωνειακές διοικήσεις αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη, προβάλλοντας συγχρόνως μια αλλαγή κουλτούρας και ένα οργανισμό που συμβαδίζει με την εξέλιξη. Η μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας, άρα και του κόστους λειτουργίας τόσο του τελωνείου όσο και των πελατών-εταίρων του, κατατάσσονται εντός των υπολογίσιμων παραγόντων για τη χρήση τους.

Το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου θα στηρίξει και θα προωθήσει κατά το 2014 το πιο πάνω θέμα, αλλά και θα το εντάξει και διατηρήσει στο μέλλον προς όφελος του ίδιου, των εργασιακών του εταίρων και γενικότερα των πολιτών.