Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Για δεκαετίες ο τουρισμός στην Κύπρο, αποτελεί κομβικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και πολυεπίπεδης ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευκαιριών για ένα καλύτερο μέλλον.

Ακόμα και σήμερα, σε μια περίοδο όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει ραγδαίες προκλήσεις, ο τουρισμός βλέπουμε ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο προς την οικονομική ανάκαμψη και ευημερία του τόπου μας.

Η ανάδειξη της παραδοσιακής κυπριακής φιλοξενίας και της διαχρονικά σημαντικής πολιτισμικής κληρονομίας μας, αποτελούν τα στρατηγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, για τα οποία εργαζόμαστε στον ΣΤΕΚ με νέες ιδέες, συνεργασίες και προγράμματα.

Θα θέλαμε ειδικά σήμερα να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζομένους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της μεγάλης οικογένειας του τουρισμού που συμβάλλουν καθημερινά με τις ιδέες, τις προσπάθειες και την συνέπεια τους στην διαρκή ανάπτυξη του τόπου μας.