Βρείτε εδώ την επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου αναφορικά με το ενοίκιο των Βιομηχανικών Περιοχών