Σε συνέχεια της Προκήρυξης για συμμετοχή στο πιο πάνω Σχέδιο κατά το 2015, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοίνωσαν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο από άνεργους νέους και επιχειρήσεις/οργανισμούς παρατείνεται μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν κατάλληλο δυναμικό.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο Σχέδιο των άνεργων νέων, καθώς και των επιχειρήσεων/οργανισμών, φαίνονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για το συγκεκριμένο Σχέδιο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση: stad.anad.org.cy .

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Σχέδιο:

Αιτήσεις από άνεργους νέους και από επιχειρήσεις/οργανισμούς μπορούν να υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση stad.anad.org.cy μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Για ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στα γραφεία της ΑνΑΔ στη Λευκωσία, Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 8:30 – 15:00.

Στις άλλες επαρχίες, παρέχεται βοήθεια για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), στην Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Δερύνεια, κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεταξύ 8:30 – 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο της ΑνΑΔ 22515000.