Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης, με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού για την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015, παρατείνεται μέχρι τις 19.11.2014. Τονίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πιο πάνω σχέδιο έχει αλλάξει και όσοι δεν υποβάλουν το έντυπο αίτησης συμπληρωμένο, μέχρι τις 19.11.2014, δεν θα μπορούν να τύχουν επιχορήγησης για συμμετοχή σε εκθέσεις εντός του 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος Υπόψη κας Εύης Σαββίδου (τηλ. 22867324), κας Χριστίνας Παυλίδου (τηλ. 22867187)