Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι δόθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εκθέσεις «Beijing Real Estate Trade Fair 2014», Πεκίνο 18-21 Σεπτεμβρίου 2014 και «Domexpo 2014», Μόσχα 16-19 Οκτωβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014.